Java EE

DEMO 08 (päivitetty)

Sisältö

Toiminta

Henkilölistaa on laajennettu lisäyslomakkeella. Servletin doPost-metodi ottaa vastaan lomakkeen ja pyytää DAO-luokkaa suorittamaan lisäyksen. DAO-luokka sisältää uuden lisäysmetodin, joka suorittaa uuden henkilön lisäämisen turvallisesti tietokantaan käyttäen PreparedStatement-luokkaa. Poikkeustilanteissa heitetään DAOPoikkeus takaisin servletille. Mikäli lisäys onnistui tietokantaan, servlet ohjaa selaimen uudestaan servletin doGet-metodille.

Henkilölistaa on päivitetty edelleen poistolomakkeella. Lomakkeen avulla voidaan poistaa henkilö tietokannasta ja sivulta.

Linkki

henkilot